மாதவிடாய் காலப்பகுதியில் குருதிக்கொடையளிக்க முடியுமா?

மாதவிடாய் காலப்பகுதியில் குருதிக்கொடையளிக்க

நிச்சயமாக உங்களுக்கும் மாதவிடாய்க்கும் இதனால் ஏதும் சிக்கல்களோ பாதிப்போ ஏற்படாது. மாதவிடாயின் ஒருவாரத்திற்கு பின்னர் குருதிக்கொடையளிப்பதே சிறந்தது. ஆனாலும் உங்கள் குருதியில் ஈமோகுளோபினின் அளவு hb 12mg/dl க்கு மேற்பட்டுள்ள சுகதேகியாக இருக்கும் பட்சத்திலும், உங்களுக்கு அதிக இரத்தப்போக்கு இல்லாவிட்டாலும், வயிற்று நோ, இதர பிரச்சினைகளேதும் இல்லாமல் இருப்பினும் தாராளமாகத் தானம் செய்யலாம். தடையேதுமில்லை.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here